Hjem   Tag med på bådudstilling i Fredericia søndag den 24 februar 2019. I samarbejde med Skælskør Amatør sejlklub arrangerer vi fælles bustur til bådudstillingen. Afgang kl. 09.00 med bus fra Skælskør bådelaugs klubhus, ankomst Fredericia ca. kl. 10.45 . Afgang Fredericia kl. 17.00 og forventet hjemkomst ca. kl. 17.00. Pris 150,00 kr. pr. person, incl. indgangsbillet.Tilmelding senest d. 17. februar ved indbetaling af kr. 150,- pr. deltager på foreningens bankkonto i Nordea, reg. nr. 2433, konto nr. 4383 501 291. Vi har 26 pladser i bussen, og det er først til mølle...

 


Skælskør


Bådelaug


- Mødestedet for de maritime -

Skælskør Bådelaug  Havnevej 22, 4230 Skælskør

     Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 18.30 Skælskør Bådelaug, Havnevej 22Dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent for året 2020.

7. Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Hans Henrik Christiansen (modtager genvalg).

8. Valg af suppleant.

9. Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde

senest onsdag d. 20. februar 2019.

Dagsorden og vedtægter vil være til stede i klubhuset på dagen.

De kan endvidere ses på hjemmesiden.

Efter endt generalforsamling byder SBL på spisning. Maden leveres af

restaurant Kok 25 og menuen er en wienerschnitzel + kage til kaffen.

Tilmelding til spisning skal ske til Pia Pedersen på tlf. 2663 8555 eller mail

bestyrelse@skaelskoer-baadelaug.dk senest onsdag d. 20. februar 2019.

Vel mødt

Bestyrelsen

Vi samarbejder med vores 2 andre fantastiske lokale vandsportsklubber


Storebælt Småbådsklub og Skælskør Amatør Sejlklub og så er vi medlem af Danske Tursejlere.